Lĩnh vực hoạt động

✳FINTECH sở dĩ là kết hợp giữa FINANCE và TECHNOLOGY, được phát triển với tốc độ rất nhanh chóng, sản sinh ra những giá trị và dịch vụ mới mà từ trước tới nay chưa được nghĩ tới trong thường thức.

✳Chúng tôi chọn Công nghệ IT là những viên gạch đầu tiên, nền tảng để xây dựng cây cầu này, đặc biệt tập trung vào các hướng công nghệ cao và tiên tiến trong lĩnh vực Finacial – Technology bao gồm Công nghệ IOT, AI, bigdata, Icloud, block-chain, machine learning đây cũng là các công nghệ nền tảng của cuộc cách mạng 4.0 mà Việt Nam đang theo đuổi.

✳ JAPAN FINTECH CENTRE (JFC) không chỉ chú trọng đào tạo về IT cho học viên mà bên cạnh đó còn chú trọng vào các chương trình:

     🎉  Đào tạo Nhật ngữ

     🎉 Thực tập sinh (Internship)

     🎉 Tư vấn, hỗ trợ việc làm tại Nhật Bản cho học viên