BUỔI HỌP NGÀY 30/5/2019

30 /052019

BUỔI HỌP NGÀY 30/5/2019

Ngày 30/5/2019, bà Nguyễn Thị Bích Thủy (giám đốc công ty Fintech Nhật Bản) đã có buổi làm việc tại văn phòng công ty Coingate Japan.

Tại buổi làm việc, Bà Nguyễn Thị Bích Thủy cùng với ông Horizoe (CEO trung tâm JFC) và ông Nabeshima (Giám đốc công ty Coingate) đã họp để đề ra phương hướng phát triển của JFC trong thời gian tới.
 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN