JFC TRÊN TRANG BÁO BITDAYS.VN CỦA NHẬT BẢN

16 /042019

JFC TRÊN TRANG BÁO BITDAYS.VN CỦA NHẬT BẢN

Báo Bitdays.jp tại Japan đưa tin về:

Trung tâm FinTech Nhật Bản (JAPAN FINTECH CENTRE) gọi tắt là (JFC) đầu tiên của Việt Nam trụ sở tại Hà Nội.

Đây là trung tâm phát triển và đào tạo nguồn nhân lực CNTT tại Việt Nam để hỗ trợ việc làm cho các công ty Nhật Bản.

https://bitdays.jp/news/18529/…

🇻🇳🇯🇵JAPAN FINTECH CENTRE (JFC)
📘Tầng 1- Trung tâm CNTT và Truyền thông TP Hà Nội
Số 1 Hoàng Đạo Thúy - Thanh Xuân - Hà Nội
✉ Email: japanfintechcentre@gmail.com
💻Website: https://jfc-hanoi.com/
☎Tel: 0915262359

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

0915.262.359