JFC TRÊN TRANG BÁO BITDAYS.VN CỦA NHẬT BẢN

16 /042019

JFC TRÊN TRANG BÁO BITDAYS.VN CỦA NHẬT BẢN

Báo Bitdays.jp tại Japan đưa tin về:

Trung tâm FinTech Nhật Bản (JAPAN FINTECH) gọi tắt là (JFC) đầu tiên của Việt Nam trụ sở tại Hà Nội.

Đây là trung tâm phát triển và đào tạo nguồn nhân lực CNTT tại Việt Nam để hỗ trợ việc làm cho các công ty Nhật Bản.

https://bitdays.jp/news/18529/…

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN