Công ty Fintech Nhật Bản (JFC) và Đại học Đại Nam tổ chức Lễ bế giảng khoá đào tạo tiếng Nhật

30 /112022

Công ty Fintech Nhật Bản (JFC) và Đại học Đại Nam tổ chức Lễ bế giảng khoá đào tạo tiếng Nhật

Ngày 30/10/2022 cho CLb lập trình DNU 🌺