Kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản

30 /112022

Kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản

Kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản đa ngành nghề đầu tư và phát triển tại Việt Nam. JFC mong muốn tạo nên gia tăng giá trị tốt đẹp cho cuộc sống và hợp tác Win-Win giữa các nhà đầu tư Nhật Bản khi xây dựng, sản xuất và phân phối tại Việt Nam!