BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY -GIÁM ĐỐC CÔNG TY FINTECH NHẬT BẢN PHÁT BIỂU NHÂN DỊP KHAI TRƯƠNG JFC

12 /022019

BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY -GIÁM ĐỐC CÔNG TY FINTECH NHẬT BẢN PHÁT BIỂU NHÂN DỊP KHAI TRƯƠNG JFC

㊗️🌺KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM JAPAN FINTECH㊗️🌺

Bà: Nguyễn Thị Bích Thủy, Giám đốc công ty Fintech Nhật Bản phát biểu mở đầu buổi lễ khai trương trung tâm phát triển nguồn nhân lực công nghệ IT chất lượng cao đạt đẳng cấp Nhật Bản tại Việt Nam.


https://www.facebook.com/252143668809662/videos/587968354964231/  
㊗️🌺㊗️14/1/2019㊗️🌺㊗️