BUỔI LÀM VIỆC VỚI HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VỀ CHƯƠNG TRÌNH INTERNSHIP

23 /052019

BUỔI LÀM VIỆC VỚI HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VỀ CHƯƠNG TRÌNH INTERNSHIP

        Ngày 23/5 Japan Fintech Centre (JFC) đã có buổi làm việc với Học Viện Nông Nghiệp về hợp tác sinh viên của học viện sẽ thực tập Internship tại Nhật Bản.

        JFC được GS. TS Phạm Văn Cường (Phó giám đốc học viện) cho biết: Học viện hiện đang đào tạo rất nhiều ngành nghề: Nông nghiệp, công nghệ thực phẩm, cơ khí, trồng trọt, thủy sản, kỹ sư thú y.....

          Về phía học viện sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sinh viên để mở mang, trao dồi kiến thức có cơ hội được thực tập, làm việc theo chương trình của JFC tại Nhật Bản.