Công ty Fintech ( JFC) ký kết hợp tác với trường Đại học Đại Nam

30 /112022

Công ty Fintech ( JFC) ký kết hợp tác với trường Đại học Đại Nam

Công ty Fintech ( JFC) ký kết hợp tác với trường Đại học Đại Nam về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hướng tới thị trường Nhật Bản
=================
JAPAN FINTECH COMPANY (JFC)
📘N06C- LK 61 khu dịch vụ Vạn Phúc - Hà Đông- Hà Nội
https://www.facebook.com/JFC-Centre-252143668809662