ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO VÀ CHUYÊN GIA IT CAO CẤP NHẬT BẢN TẠI JFC

12 /022019

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO VÀ CHUYÊN GIA IT CAO CẤP NHẬT BẢN TẠI JFC

Đội ngũ lãnh đạo và chuyên gia IT cao cấp Nhật Bản của trung tâm JFC

㊗️🌺KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM JAPAN FINTECH ㊗️🌺

㊗️🌺㊗️14/1/2019㊗️🌺㊗️