Hội thảo

13 /022019

Hội thảo "Khoa học kĩ thuật Việt Nhật"

💮💮💮Khởi đầu xuân 2019 Japan Fintech (JFC) và công ty IT Coingate Nhật Bản hân hạnh tài trợ cho các nhà khoa học, sinh viên VANJ đang nghiên cứu và làm việc tại Tokyo tham dự hội thảo:

''Khoa học Kỹ thuật Việt Nhật''

Với chủ đề: Phát triển bền vững

Địa điểm: tại Đại học Việt Nhật (VJU)
Thời gian được tổ chức vào ngày 4/5/2019 tại Hà Nội.

・Venue: VNU Vietnam Japan University, My Dinh Campus, Hanoi, Vietnam
・Website: http://vjst.org/
・ABSTRACT DEADLINE: March 1, 2019
・Organizers: VNU Vietnam Japan University (VJU) and The Vietnamese Academic Network in Japan (VANJ)
・Contact: info@vjst.org

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN