Tin tức

KẾT NỐI NHẬT BẢN - VIỆT NAM BẰNG CÔNG NGHỆ IT TIÊN TIẾN NHẤT HIỆN NAY

11/012019

KẾT NỐI NHẬT BẢN - VIỆT NAM BẰNG CÔNG NGHỆ IT TIÊN TIẾN NHẤT HIỆN NAY

KẾT NỐI NHẬT BẢN - VIỆT NAM BẰNG CÔNG NGHỆ IT TIÊN TIẾN NHẤT HIỆN NAY  JAPAN FINTECH (JFC) được thành lập với vai trò là cầu nối giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam thông qua giao lưu văn hóa, khoa học công nghệ và kinh tế.  Trước tiên, sự phát triển của FinTech, là dung hợp giữa Finance - Technology, tiếp đó công nghệ IT tiên tiến với sự phát triển của công nghệ AI và kỹ thuật về Robot đã tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ thế giới của chúng ta.  Với sự hiệp lực của hai bên Nhật...

Xem thêm >