WORKSHOP ON ROBOT EDUCATION AND RESEARCH

21 /012019

WORKSHOP ON ROBOT EDUCATION AND RESEARCH

 

💥Sáng ngày 20/1/2019 Japan Fintech Company đã tham dự buổi Workshop on Robot Education and Research giữa Đại Học Công Nghệ - ĐHQGHN với Đại học ChiBa Nhật Bản.

Hội thảo là diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo và nghiên cứu robot giữa Trường ĐHCN Chiba và Trường ĐHCN cùng với việc đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ của mô hình trường – viện – doanh nghiệp. Đồng thời hội thảo là cơ hội tốt để đẩy mạnh hợp tác phát triển đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với thực tiễn, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu của xã hội.

Các bạn sinh viên tham gia hội thảo

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN